Praktijkvoorbeelden

S&V is thuis in de wereld van het recht. Specifiek voor deze wereld bieden wij public affairs- en stakeholdermanagement, bestuursadvies en media- en communicatie strategie adviezen. Wij behartigen op deze terreinen uw belangen en die van uw cliënt. Dankzij onze kennis van de wereld van het recht begrijpen we uw vraagstukken. We kennen het speelveld van de advocatuur. Naast het juridische traject kunnen wij meedenken om uw kansen en die van uw cliënt te vergroten door middel van de inzet van onze expertises. Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring binnen de wereld van het recht en haar diverse rechtsgebieden. Hieronder vindt u een praktijkvoorbeeld uit het bestuursrecht.

Issue advocatenkantoor

Er is op provinciaal niveau een geschil met betrekking tussen de toezichthouder en de handhaving en een afvalbedrijf, cliënt van een advocatenkantoor. De bedrijfsvoering is uiteindelijk stilgelegd en inmiddels is er tot en met de Raad van State geprocedeerd.

Manier van aanpak S&V

S&V wordt benaderd door het advocatenkantoor om, naast een reeds gestarte civiele procedure tot schadevergoeding, te zoeken naar alternatieven voor de cliënt. S&V zet in op stakeholdermanagement en wil naast de lopende procedure het gesprek met de directe stakeholders heropenen. Daarnaast heeft S&V het advocatenkantoor en de cliënt ondersteund in contacten met de media en hen beiden uitvoerig voorbereid met mediatrainingen, om de media op een effectieve wijze te woord te staan.

Uitkomst S&V voor advocatenkantoor en cliënt 

Het doel was om uit de impasse te geraken en naast de lopende juridische procedure te trachten het gesprek met de diverse stakeholders (inclusief ambtelijk en politiek niveau) weer te heropenen, zodat het bedrijf van de cliënt onder voorwaarden zo snel als mogelijk de werkzaamheden weer op zou kunnen pakken. De uitkomst: het bedrijf mag heden voorwaardelijk werkzaamheden hervatten en de gesprekken zijn in een vergevorderd stadium.

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00