Tim van Spanning †

Tim van Spanning (1996 – 2018) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en bereidde zich voor op de Masters Staats- en Bestuursrecht, en Bestuurskunde. De onderlinge verhoudingen en wisselwerking tussen overheid, parlement, burger en bedrijfsleven interesseerden Tim zeer. In 2017 verdiepte hij zich verder in onder meer deze thematiek tijdens een stage bij de directie Democratie en Burgerschap op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als medewerker in deeltijd van Schinkelshoek & Verhoog volgde Tim zowel Nederlandse als buitenlandse media op de voet voor onze politieke mediamonitor, schreef hij verslagen en ondersteunde hij het kantoor zowel in diverse dossiers als in algemene zin.

In de lente van 2018 werd ons kantoor diep getroffen door het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend. Tim overleed op 12 mei 2018.
We hebben Tim leren kennen en zullen hem herinneren als een scherpzinnige en betrokken medewerker. We waren in verwachting van een betekenisvolle toekomst voor hem, buiten en ook op ons kantoor. Tim was bijzonder gevat, oprecht, hartelijk, vol vuur. Als hij toch zou weten welke leegte hij bij ons achterlaat.

Ter nagedachtenis aan Tim blijft dit profiel zichtbaar op onze website.

Namens Schinkelshoek & Verhoog,
Gert Jan Verhoog en Querine Hoejenbos
Den Haag, mei 2018

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Lange Voorhout 52
  • 2514 EG Den Haag
  • (070) 820 91 00