Louis Cornelisse

Louis Cornelisse (1955) is taaldokter, schrijfcoach en speechschrijver. Na zijn pensionering als coördinator beleidspresentatie en speeches van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is Louis als part time docent verbonden aan de JenV Academie. Daarnaast geeft hij via zijn bedrijf Tekst @ Uitleg cursussen begrijpelijk en onderhoudend schrijven. Dat doet hij meestal in company bij overheden en bedrijven. Ook geeft Louis workshops storytelling en spreken in het openbaar.

Tijdens zijn studie Nederlands ontwikkelde Louis het vak taalexpressie. Wat hij opstak op de Theater Academie, kon hij goed gebruiken om met spel en taal scholieren expressiever te maken en hun vocabulaire uit te breiden. In 1979 begon Louis bij Trouw, waar hij meer dan 25 jaar verschillende functies had. Waaronder verslaggever politie en justitie en politiek redacteur op het Binnenhof. Na Trouw had hij vier jaar zijn eigen bedrijf. In die periode was hij interim-redacteur bij verschillende media, gaf cursussen en schreef verschillende boeken over opsporing, politie en overheidscommunicatie. In 2013 deed hij de overstap naar de rijksoverheid. Na zijn pensioen in 2021 is Louis actief gebleven als coach, adviseur, cursusleider, verhalenverteller en speechschrijver. Sinds 1 januari 2023 is hij associé bij S&V.

Contact
06 49 99 98 73
lc.tekstenuitleg@gmail.com

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Lange Voorhout 52
  • 2514 EG Den Haag
  • (070) 820 91 00