Linda Tops

Linda Tops (1973) werkt als bestuurder, organisatie adviseur en communicatiestrateeg aan vraagstukken rond maatschappelijke thema’s bij de Rijksoverheid, non profits en publieke organisaties.

Met 20+ jaren ervaring werkt Linda aan versterking van communicatie die past bij de organisatie en bijdraagt aan de organisatiedoelen. Zij helpt betere verbinding te leggen met in- en externe stakeholders door de concrete impact van de organisatie zichtbaarder te maken op het vlak van verkeer en vervoer, transport en toezicht, stadsvernieuwing en burgerparticipatie, digitalisering van de overheid, forensisch onderzoek, opvang asielzoekers en inburgering, noodhulp, gezondheid, rechtspraak, integriteit, innovatie, ondernemerschap, energiebesparing, energie- en voedseltransitie, klimaat, toezicht op de financiële sector en SDGs.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is zij partner in de SDG Charter voor bredere bundeling van kennis, ervaring en netwerk. Om zo actieve bijdragen te leveren aan de VN werelddoelen: #SDG17.

Bij Schinkelhoek & Verhoog biedt Linda ook persoonlijke coaching aan vakgenoten, en helpt zij die te komen tot de inzichten die nodig zijn om goede vervolgstappen te kunnen zetten in de eigen loopbaan; zowel in lopende trajecten als bij nieuwe initiatieven.

Contact
limiete@hotmail.com
06-29565054

 

Linda Tops – Miete heb ik leren kennen als een gedegen en sociaal bestuurder. Zij is toekomstgericht, heeft oog voor de grote lijnen en is creatief in het zoeken naar oplossingen. Oplossingen passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel op sociaal als cultureel gebied. Voor organisaties(directies/bestuurders) in ontwikkeling is zij een gedegen adviseur en een prima coach.

Marinus Jousma, bestuurder/voorzitter/adviseur/coach, KVHN, Stichting uit eigen beweging

 

Linda is een vindingrijke communicatieprofessional die in korte tijd verbinding creëert tussen mensen, met oog voor hun persoonlijke doelen en belangen. Door haar optreden zet ze op natuurlijke manier verandering in gang. Linda heeft in de afgelopen jaren de communicatie van de Rechtspraak op een hoger plan getild, door samen met kritische en onafhankelijke professionals de doelen van de organisatie concreet vorm te geven en steeds stappen verder te brengen.”

Bart Rijs, hoofd Communicatie, Raad voor de rechtspraak

 

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Lange Voorhout 52
  • 2514 EG Den Haag
  • (070) 820 91 00