Hannah Aukes

Taal, verhaal, advies

Hannah Aukes (1981) heeft ruim vijftien jaar ervaring als tekstschrijver, interviewer en redacteur waarvan tien jaar als zelfstandige (www.hannahaukes.com), en als zodanig voor Schinkelshoek & Verhoog. Na haar Master of Arts in geschiedenis en letteren deed ze vervolgstudies in journalistiek en storytelling.

Haar werkveld is zeer uiteenlopend – en daarom haar pen goed getraind en flexibel inzetbaar: ze schreef voor kranten en bladen, voor grote corporates en start-ups en werkte jarenlang voor de publieke zaak, ook vanuit het buitenland. Ze is de schrijver en redacteur van zo’n tien boeken; een recente publicatie werd een Nederlandse bestseller: Persoonlijke Herinneringen’ van oud-minister-president Ruud Lubbers (Balans, 2018). Andere voorbeelden: het managementboek ‘Zelfsturend Rijnlands Ondernemen’ (Management Impact, 2019) of een jubileumboek over Nutricia met honderd verhalen over honderd jaar. Ook coachte zij diverse professionals als CEO’s, professoren en politici op het gebied van taal en communicatie.

Haar teksten springen eruit vanwege een to-the-point-karakter, zijn vlot en soepel lezend en sluiten nauw aan bij de doelgroep. Zij weet met haar antenne altijd weer de verhalen op te diepen die spreken en ertoe doen. Zij gelooft dat in een wereld van informatieoverschot verhalen in de eerste plaats moeten vermaken, want dan krijg je de lezer mee en dan kun je de aandacht vestigen op waar het jou om gaat. Het liefst wil zij bereiken dat de lezer na het lezen ervan energie opdoet om zich bezig te houden met goede zaken.

Contact
bureau@schinkelshoekverhoog.com
06 – 42 21 63 46

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00