Anna Verhoog

Anna Verhoog (1998) is aan Schinkelshoek & Verhoog verbonden als medewerker Communicatie, Public Affairs en Financiële Administratie.

In juli 2023 rondde Anna haar masterstudie Colonial and Global History af aan de Universiteit van Leiden. Haar interesse ligt in zowel politieke, militaire en maritieme als koloniale geschiedenis. Haar masterscriptie Bewaar de laatste kogel voor jezelf handelt over hoe veteranen aan Nederlandse zijde in hun egodocumenten over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) schrijven over en reflecteren op mutilatie tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Ook gaat zij in op de vraag hoe dat  zich verhoudt tot het huidige debat. In haar bachelor scriptie Het beloofde land bestaat niet richtte zij zich op de herbezinning over het sovjetcommunisme door Nederlandse (ex-)communisten en hun opstelling hierin na de val van de Sovjet-Unie. Tijdens het eerste semester van haar master bracht Anna een nieuwe (vergeten) Friese zeeheld aan het licht: kapitein Adriaan de Roock uit Harlingen. In haar researchseminar haalt ze de vergeten zeeheld onder het stof vandaan. Om haar ontdekking aan het licht te brengen verzorgde Anna een presentatie op de Conference of Frisian Humanities 2 die als thema ‘Veerkracht’ had. Daarnaast gaf ze een interview aan het Fries Dagblad en publiceerde de Harlinger Courant haar artikel hierover. In februari 2024 geeft ze een lezing over de Friese zeeheld tijdens het symposium over Friezen in de Admiraliteiten van de Republiek in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Eerder sprong Anna als oproepkracht van Schinkelshoek & Verhoog in voor onder andere de mediamonitoring.

Contact
anna.verhoog@schinkelshoekverhoog.com
+31 6 28 79 91 78

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Lange Voorhout 52
  • 2514 EG Den Haag
  • (070) 820 91 00