Lees eerst de wet goed

We werken voor bestuurders, hoge ambtenaren en andere leidinggevenden, geven raad en voeren opdrachten uit. In ons werkzame leven komen we zo principalen tegen met wie we van alles beleven en van wie we ook veel leren. In deze rubriek halen we telkens een betekenisvolle uitspraak aan, al dan niet in de context van een anekdote. Hiervoor nodigen we steeds iemand anders uit om een duit in het zakje te doen.


 

Lees eerst de wet goed

Van 1969 tot 2019 heb ik in allerlei banen, meest van juridische aard, gewerkt. Goede en minder goede bazen en collega’s. Eén bepaalde leermeester springt daar niet uit. En toch zijn me een paar uitspraken bijgebleven die ik tot op de dag van vandaag heb onthouden en ook heb geprobeerd toe te passen.

De eminente en ouderwetse president mr. Cremers van de rechtbank Den Bosch heeft me, lang geleden, met herhaalde nadruk ingeprent: lees eerst de wet goed. Je zou denken dat dit onder juristen gemeengoed is, maar niet. Niet alleen leden van de rechterlijke macht maar ook ambtenaren hebben er groot belang bij de toepasselijke wettekst onder de loep te leggen.

Een hoogst achtenswaardige collega in de rijksdienst, de helaas te vroeg gestorven mr. Docters van Leeuwen, hield zichzelf en zijn gesprekspartners steevast voor: eerst de feiten! Hoe vaak ontbreekt het hieraan. Helemaal in het publieke leven.

Jan Suyver
o.m. oud-rechterlijke macht, ministerie van justitie, toezichthouder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00