Thuis in de filantropie

Nederland is een burgersamenleving. Die kent een diepgewortelde traditie, waarin mensen zich organiseren om samen goede doelen te bereiken. De steun en betrokkenheid van de samenleving voor filantropie is robuust.

De verantwoordelijkheid voor de publieke zaak van goede doelen, fondsen, ngo’s en andere algemeen nut beogende organisaties neemt al jaren sterk toe. Ook de coronacrisis maakt het grote maatschappelijk belang van de sector manifest. De toenemende verantwoordelijkheden gaan gepaard met grote uitdagingen voor de sector, zowel op politiek-bestuurlijk niveau als in de filantropische organisaties zelf.

Schinkelshoek & Verhoog (S&V) is thuis in de filantropie, en in de politiek-bestuurlijke omgeving die er voor de filantropie toe doet.

Tot de kern afpellen, dat is de werkwijze van S&V. Vanuit de kern van de zaak werken wij een strategisch advies uit in een even professionele als effectieve aanpak. Hieronder vindt u een overzicht van de vakgebieden van onze medewerkers.

Meer informatie over het werk van Schinkelshoek & Verhoog voor de filantropische sector is te vinden in onze brochure.

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Lange Voorhout 52
  • 2514 EG Den Haag
  • (070) 820 91 00