Disciplines

Tot de kern afpellen, dat is de werkwijze van Schinkelshoek & Verhoog (S&V). Vanuit de kern van de zaak werken wij een strategisch advies uit in een even professionele als effectieve aanpak. Zo helpen wij bestuurders, directies en hun organisaties met:

Wij werken in goed vertrouwen en nauw overleg met onze opdrachtgever: discreet en loyaal.

Meer informatie over S&V is te vinden in onze brochure.

  • Schinkelshoek & Verhoog
  • Smidswater 27
  • 2514 BW Den Haag
  • (070) 820 91 00