Binnenhoflezing

2022

Klik hier om de Binnenhoflezing van 2022 terug te kijken. Voor het persbericht en de integrale tekst klikt u hier en hier.

 • Chris van Dam, oud-Tweede Kamerlid namens het CDA en voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag
 • Titel: Komen we hier nog uit? Over ongekend onrecht en institutioneel wantrouwen
 • Lees hier de integrale tekst van de Binnenhoflezing 2022

Twee jaar na de start van de Parlementaire Ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag kijkt voormalig Kamerlid en commissievoorzitter Chris van Dam terug op het werk en de conclusies van zijn commissie. Hoewel de commissie de staatsmachten opriep om vooral in de eigen spiegel te kijken, lijken de sfeer en de omgangsvormen in politiek Den Haag eerder verruwd en verhard dan verdiept en verrijkt. Ongekend onrecht is getransformeerd in institutioneel wantrouwen.

Is de burger hierbij het kind van de rekening, of is het slachtofferschap van die burger juist nieuw goud in handen van politici? Hoe gaat ambtelijk Den Haag hiermee om: regeert de angst of voltrekt zich binnen de torens een stille revolutie? Is de politiek zélf in staat het tij te keren, of heeft de samenleving in bredere zin hier een rol te spelen?

De Binnenhoflezing wordt jaarlijks georganiseerd door Schinkelshoek & Verhoog (S&V), met betrokkenheid van museum Escher in het Paleis, het Montesquieu Instituut, ProDemos en internationaal perscentrum Nieuwspoort.

Lees ook het opinieartikel Ambtenaren moeten ook onwelgevallige adviezen kunnen geven van Chris van Dam in NRC.

 

 

2021

Klik hier om de Binnenhoflezing van 2021 terug te kijken. De integrale tekst en de 9 aanbevelingen van prof. Jouke de Vries kunt u hier teruglezen:

 • Prof. Jouke de Vries, voorzitter College van Bestuur RUG
 • Titel: Polarisatie, versplintering en verlamming in de Nederlandse politiek
 • Lees hier de integrale tekst van de Binnenhoflezing 2021
 • Download hier de 9 aanbevelingen van prof. Jouke de Vries

Politiek Den Haag discussieert over macht en tegenmacht. Vele pijlen werden tot voor kort gericht op minister-president Mark Rutte. Prof De Vries gaat in zijn lezing in op de vraag wat er nu precies aan de hand is: welke structurele ontwikkelingen kunnen de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek het best verklaren?

De Binnenhoflezing wordt jaarlijks georganiseerd door Schinkelshoek & Verhoog (S&V), met betrokkenheid van museum Escher in het Paleis, het Montesquieu Instituut en internationaal perscentrum Nieuwspoort.

Met de Binnenhoflezing wil Schinkelshoek & Verhoog (S&V) een bescheiden hommage brengen aan dit eeuwenoude regeringscentrum, waarvan de grootscheepse renovatie binnenkort volgt.

Lees ook het opinieartikel Er is niet te weinig tegenmacht maar te weinig macht van prof. De Vries in NRC.

 

 

 

 • Schinkelshoek & Verhoog
 • Lange Voorhout 52
 • 2514 EG Den Haag
 • (070) 820 91 00